DLACZEGO MY

Doradztwo Gastronomiczne to przede wszystkim:
•  skuteczne i kompleksowe rozwiązania biznesowe
•  doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu zmian
•  szeroka oferta usługowa
•  najwyższa jakość i terminowość świadczonych usług

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Prowadzimy doradztwo biznesowe w zakresie gastronomii, ukierunkowane na zwiększanie zysków z działalności gastronomicznej, doradztwo przy otwieraniu lokalu, rozwoju sieci restauracji punktów gastronomicznych oraz poprawę jakości świadczonych usług. Wszystkie projekty przygotowywane są indywidualnie, w zależności od sytuacji i potrzeb danej działalności.

Otwieranie nowych restauracji, punktów gastronomicznych.

• Wybór i ocena nowej lokalizacji
• Wstępny budżet oraz harmonogram prac wszystkich czynności związanych z otwarciem lokalu (Plan Otwarcia)
• Projektowanie lokalu (w tym projekt technologiczny)
• Uzyskiwaniem wszelkich zezwoleń (Sanepid, HACCP, BHP, p-poż) oraz innych niezbędnych dokumentów potrzebnych do prowadzenia działalności
• Tworzenie menu i receptur
• Wybór dostawców surowców, sprzętu IT, środków operacyjnych i wyposażenia restauracji
• Rekrutacja personelu, szkolenia i motywowanie, organizacja pracy
• Akcja marketingowa

Rozwijanie sieci restauracji, kawiarni, barów.

• Akcja marketingowa
• Organizacja firmy sieciowej (własność, franczyza, struktury)
• Wdrażanie niezbędnych procedur i standardów
• Komunikacja w sieci
• Zarządzanie personelem w sieci
• Wdrażanie operacyjnych systemów kontrolnych
• Rozwój sieci

Zwiększanie zysków z działalności gastronomicznej.

• Marketing gastronomiczny w celu zwiększania sprzedaży
• Nowoczesne zarządzanie personelem
• Skuteczna kontrola kosztów (food cost, labour cost)
• Odpowiednie zarządzanie zaopatrzeniem
• Przeciwdziałanie kradzieży

Typowe fazy projektu:
• Przeprowadzenie analizy stanu aktualnego (SWOT)
• Analiza progu rentowności (BEP)
• Stworzenie Planu Poprawy dla restauracji

Każdy Plan Poprawy wykonywany jest w ścisłej współpracy z osobą zarządzającą lokalem. Przekazywane są przydatne wzory dokumentów operacyjnych, przeprowadzane szkolenia z ustalonych działań. Przy pomocy odpowiednich testów, list kontrolnych i sprawdzianów weryfikowane są kompetencje pracowników.

Najczęściej występujące elementy Planu Poprawy to:
• Uzupełnienie i wdrożenie systemu procedur
• Stworzenie łatwego w obsłudze i analizie systemu raportowania, kluczowych wskaźników
• Redukcja niepotrzebnych wydatków i strat
• Poprawa menu i receptur: ustalanie cen sprzedaży i metoda (BCG)
• Poprawa jakości dań i poziomu obsługi Gości
• Zwiększenie efektywności marketingowej na zewnątrz lokalu i merchandisingu
• Poprawa zdolności sprzedażowych personelu obsługi
• Praca nad poprawą lojalności Gości i Klientów biznesowych
• Wprowadzenie dynamicznych systemów motywacyjnych

Poprawa jakości usług gastronomicznych.

• Badanie jakości usługi przy pomocy programu (GUEST) oraz badań ankietowych opinii Gości
• Przeprowadzenie analizy stanu aktualnego (SWOT)
• Stworzenie Planu Poprawy
• Analiza i poprawa procesów związanych z jakością dań, obsługą i atrakcyjnością lokalu
• Szkolenia tematyczne personelu
• Wprowadzanie systemów motywacyjnych

Zapraszamy do współpracy – Z nami rozwiniesz swój Biznes.