FRANCZYZA

W naszej ofercie współpracy znajdziesz również możliwość przystąpienia do sieci restauracji pod wspólnym Brandem. „zrzeszamy – niezrzeszonych”

Masz już własną restaurację i chcesz przystąpić do sieci – my przeprowadzimy Cię przez cały proces.

Co zyskujesz:
•  system produktów, abyś był pewny, że używasz produktów tej samej jakości,
•  podręcznik operacyjny,
•  miesięczne oceny restauracji,
•  system do sporządzania raportów tygodniowych, który pozwoli Ci sprawdzać zużycie i wykryć straty jeżeli takie wystąpią,
•  system raportów finansowych, który pozwoli Ci kontrolować zyski,
•  ocenę obsługi klienta poprzez badania tajemniczego klienta,
•  dodatkową indywidualną pomoc.
•  atrakcyjne ceny zakupu surowców
•  rozpoznawalną markę

Franczyza to system sprzedaży towarów, usług lub technologii oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami: franczyzodawcą i franczyzobiorcami.

Franczyza polega na prowadzeniu działalności gospodarczej pod szyldem franczyzodawcy, ale na ryzyko franczyzobiorcy przy wykorzystaniu m.in.: znaku towarowego (marki), know-how franczyzodawcy, w zamian zaświadczenie finansowe na jego rzecz.

Istotnymi cechami takiej formy współpracy są:
•  niezależność prawna, finansowa oraz organizacyjna franczyzodawcy i franczyzobiorcy (czego wyrazem jest m.in. posiadanie własnych kas rejestrujących);
•  trwały, kontraktowy stosunek umowny;
•  przekazywanie franczyzobiorcy „know-how” w sposób ciągły, przez cały okres obowiązywania umowy;
•  uiszczanie na rzecz franczyzodawcy opłat lub innych uzgodnionych świadczeń finansowych.

Posługujemy się wymiennie terminem „franchising” oraz „franczyza”, ponieważ obie te formy zostały uznane przez Radę Języka Polskiego za dopuszczalne.

Zapraszamy do współpracy – Z nami rozwiniesz swój Biznes.