FRANCZYZA

W naszej ofercie współpracy znajdziesz również możliwość przystąpienia do sieci restauracji pod wspólnym Brandem. „zrzeszamy – niezrzeszonych”

Masz już własną restaurację i chcesz przystąpić do sieci – my przeprowadzimy Cię przez cały proces.

Co zyskujesz:
•  system produktów, abyś był pewny, że używasz produktów tej samej jakości,
•  podręcznik operacyjny,
•  miesięczne oceny restauracji,
•  system do sporządzania raportów tygodniowych, który pozwoli Ci sprawdzać zużycie i wykryć straty jeżeli takie wystąpią,
•  system raportów finansowych, który pozwoli Ci kontrolować zyski,
•  ocenę obsługi klienta poprzez badania tajemniczego klienta,
•  dodatkową indywidualną pomoc,
•  wysokiej jakości surowce,
•  rozpoznawalną markę.

Franczyza to system sprzedaży towarów, usług lub technologii oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami: franczyzodawcą i franczyzobiorcami.

Franczyza polega na prowadzeniu działalności gospodarczej pod szyldem franczyzodawcy, ale na ryzyko franczyzobiorcy przy wykorzystaniu m.in.: znaku towarowego (marki), know-how franczyzodawcy, w zamian zaświadczenie finansowe na jego rzecz.

Istotnymi cechami takiej formy współpracy są:
•  niezależność prawna, finansowa oraz organizacyjna franczyzodawcy i franczyzobiorcy (czego wyrazem jest m.in. posiadanie własnych kas rejestrujących);
•  trwały, kontraktowy stosunek umowny;
•  przekazywanie franczyzobiorcy „know-how” w sposób ciągły, przez cały okres obowiązywania umowy;

Zapraszamy do współpracy – Z nami rozwiniesz swój Biznes.