HACCP

DOKUMENTACJA GHP/GMP/HACCP.

Prawo żywnościowe wymaga opracowania i wdrożenia dwóch głównych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności tj. planu HACCP oraz programów warunków wstępnych (GHP/GMP). W efekcie powstaje Księga Bezpieczeństwa Żywności będąca między innymi zbiorem procedur GHP/GMP w postaci Księgi Dobrych Praktyk i zbiorem procedur dotyczących wyznaczonych CCP w postaci Księgi HACCP.

Posiadając doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa żywności opracujemy dla Ciebie odpowiednią dokumentację i pomożemy w jej zaakceptowaniu w lokalnej stacji SANEPID.

Zapraszamy do współpracy – Z nami rozwiniesz swój Biznes.